Hopp til hovedinnhold
coSinus

Eksamensoppgaver i coSinus

Vinteren 2021 lanserte Udir en helt ny heldigital eksamen i matematikk. Nå kan du øve deg på eksempeloppgavene for matematikk 1P og 1T direkte i coSinus!

I det nye eksamenskapittelet i coSinus, finner du hele eksamenssett, som du kan besvare direkte i coSinus. Alle oppgavene har fullstendige løsningsforslag.

Den nye eksamensformen består av tre oppgavetyper.

Type 1-oppgavene består av innfyllingsoppgaver, flervalgsoppgaver og interaktive oppgaver som ikke krever begrunnelse. Disse gjør det mulig å teste mange ulike tema og med ulike vanskelighetsgrader. Oppgavene rettes automatisk i coSinus, slik de også blir til eksamen. Disse oppgavene utgjør ca. 20 % av eksamen (ca. 1 time).

Eksempel på type 1-oppgave i coSinus

Type 2-oppgavene er oppgaver som krever begrunnelse. Her skal man vise og kommunisere utregninger, resonement, vurderinger og strategier. Oppgavene kan besvares direkte i svarfeltet i coSinus, som også har tegneverktøy og formeleditor, eller du kan skrive svarene i et eget tekstdokument. Disse oppgavene utgjør ca. 40 % av eksamen (ca. 2 timer).

Eksempel på type 2-oppgave i coSinus

Type 3-oppgavene er åpne oppgaver som lar deg vise kompetanse i nye situasjoner. Oppgavene krever at du bruker matematikk-kunnskapen du har lært til utforsking, vurdering, lesing av sammensatte tekster, modellering og problemløsning. Her får du ikke konkrete spørsmål, men må selv finne relevante problemstillinger å ta tak i. Disse oppgavene utgjør ca. 40 % av eksamen (ca. 2 timer).

Eksempel på type 3-oppgave i coSinus

På eksamen vurderes oppgavene av type 2 og type 3 av en sensor, men i coSinus kan du vurdere deg selv med løsningsforslaget eller få læreren din til å se på besvarelsen.

Fullstendige løsningsforslag på alle oppgaver.

I coSinus publiserer vi hvert halvår også heldagsprøver som er bygget opp etter den samme eksamensformen, som lærerne kan bruke med sine elever. Les mer om heldagsprøver i coSinus her.