Hopp til hovedinnhold
coSinus

Tilgjengelige kurs

I coSinus finner du alle matematikkfag på VG1 yrkesfag og studiespesialisering, samt kurs i programmering i matematikk for elever og lærere. 

GettyImages-1187578745.jpg

Matematikk VG1

  • 1P
  • 1T
  • 1P-Y
  • 1T-Y


coSinus inneholder fagstoffet fra Sinus-bøkene, presentert som tekst og animasjoner, og med helt nye videoleksjoner. Dette gir læreren valgfrihet til å undervise stoffet på flere ulike måter. Til hvert delkapittel finnes mange oppgaver med variert vanskelighetsgrad som er egnet for utforskning og diskusjon. Oppgavene går både bredere og dypere enn i tidligere utgaver av boka. For å løse disse oppgavetypene må elevene ofte sette sammen teori fra ulike kapitler eller delkapitler, og utforske matematiske bevis. coSinus er tilpasset hvert av yrkesfagene.

Utforskende undervisningsopplegg
Diskusjonsoppgavene i coSinus er et godt utgangspunkt for samtaler som lar elevene reflektere over fagstoffet. Men mange av teoribolkene kan også undervises ved å bruke våre utforskningsark. Disse arkene er tilleggsressurser, og består av konkrete undervisningsopplegg som lar elevene oppdage algoritmer og regler før læreboka presenterer dem. Dette gir elevene trygghet til å foreslå egne løsningsstrategier på oppgavetyper de ikke kjenner, og eierskap til strategiene de oppdager. Mer informasjon om utforskningsarkene fra Sinus og coSinus finner du her. 

Programmering for matematikk og naturfag

I coSinus får du dessuten tilgang til grunnleggende opplæring i programmering med Python. Her fokuserer vi på programmering som beriker og bygger opp under matematisk forståelse. Opplæringen er bygget opp med interaktive oppgaver, grundige forklaringer og oppgaver som tester elevene i algoritmisk tankegang og semantikk. I kurset kan eleven selv manipulere koden og se hvilke konsekvenser endringer i koden gir. Når klassen bruker coSinus til å lære programmering, kan læreren følge elevenes arbeid og utvikling.

Nettressurser