Hopp til hovedinnhold
coSinus

Lisenser og brukerhåndtering

Kom i gang med coSinus nå! Klikk her for å komme til nettbutikken.

Lisenser

coSinus Skole enkeltlisens kjøpes av lærer eller skoleadministrator. Lisensen forutsetter at skolen er registrert hos CDU, og at læreren eller den som skal kjøpe lisens har fullmakt til å gjøre dette. Skolen kjøper én lisens per elev.

coSinus Privat enkeltlisens er et tilbud til alle som ikke er elev eller lærer ved en skole som er registrert hos CDU. Dette kan gjelde elever som tar et fag som privatist, privatlærere eller foreldre og besteforeldre som ønsker tilgang til innholdet i coSinus-stoffet. 

GettyImages-1138947293.jpg

Innlogging og brukeradministrasjon

Innlogging og brukeradministrasjon skjer på én av to måter i coSinus:

1. Innlogging i coSinus med FEIDE 1.6 eller nyere

Den primære innloggingsmåten i coSinus er med FEIDE med gruppehåndtering (1.6 eller nyere versjon).

Hvordan får skolen tilgang?

IT-ansvarlig eller en skoleleder oppretter undervisningsgruppene i et LMS eller skoleadminstrativt system som utveksler informasjon med FEIDE (VIS, Extense, SATS e.l). Lærere og elever legges i gruppene, og gruppene knyttes til en av Grep-kodene til matematikkfagene på VG1. 

Læreren eller fagansvarlig kjøper korrekt antall lisenser til klassen på cdu.no. Elevenes brukere opprettes og plasseres i de riktige gruppene i coSinus automatisk.

Elever og lærere logger inn ved å velge "Innlogging med Feide" på forsiden, eller ved å klikke her. 

 

2. Innlogging med manuelt opprettet bruker

Fordelene ved Feide-innlogging er store, og vi anbefaler alle å bruke Feide. Vi tilbyr likevel en alternativ brukerhåndtering for skoler og fylkeskommuner som ikke bruker Feide 1.6 eller høyere, eller der Feide-innlogging av andre årsaker ikke er mulig. 

Hvordan får skolen tilgang?

Lærer eller skoleleder kjøper lisens til coSinus i nettbutikken på cdu.no, og sender oss en e-post på cosinus@cappelendamm.no med følgende informasjon: 

  • Skolens navn
  • Lærerens navn og e-postadresse
  • Navn på klassen (f.eks. 1MAT5 - 1STA)
  • Fagkode (finn riktig fagkode i lenkene over). 

Lærer får tilsendt brukernavn og passord, og logger inn ved å velge "Alternativ innlogging" på cosinus.cdu.no. I samme mail får læreren en lenke, som han eller hun deler med elevene sine. Elevene registrerer seg og blir automatisk lagt i riktig faggruppe. 

Lykke til! Ta kontakt med oss på cosinus@cappelendamm.no hvis du lurer på noe!